Edukačné kartičky

Rozprávkové čísla

Maľovanka a úlohy

Rozprávkové čísla

Vystrihovačky pre šikovné deti

Rozprávkové čísla

Edukačné kartičky

Rozprávkové čísla

Maľovanka a úlohy

Rozprávkové čísla

Vystrihovačky pre šikovné deti

Rozprávkové čísla

Nápad vymyslieť edukačné produkty zábavnou formou, vznikol z myšlienky zlepšiť vzdelávanie detí, a to spôsobom, ktorý im je prirodzený, cez hru a zábavu.

Vyberte si z našej ponuky

Zraková pamäť a vnímanie

Rozvoj predstavivosti a postrehu.

Slovná zásoba

Rozvoj reči a obohatenie slovnej zásoby.

Jemná motorika

Rozvoj zručností dôležitých pri písaní.

Učenie zábavou

Učenie sa zábavným a hravým spôsobom.